Tips & Råd

ROT-avdraget

Ni har nu möjlighet att göra skatteavdrag på arbetskostnaden vid renoverings jobb (ROT-jobb) i villa, bostadsrätt eller i sommarstugan. När det gäller golvslipning är ca 75 % av kvadratmeter priset arbetskostnad, det innebär att du får göra skatteavdrag på 30 % av den summan. Att låta oss slipa blir därför väldigt förmånligt.

Hur slipar man trägolv

1. Rensa rummet från allt löst och kontrollera att det inte sticker upp några spikar i golvet eller plankor som sitter löst så slipper du söndertrasade slippapper. På parkettgolv kan lameller sitta löst och de kan krypa upp efter färdigt resultat. Dessa måste limmas ner eller bytas. Kontrollera NOGA att golvet är helt! Annars kan ditt jobb vara ogjort.

2. Första slipningen gör du med ett grovt slippapper. Man kan börja med 40-korns och grövre kornstorlek på slippapper, allt är beroende på skicket på golvet. Är ditt golv ojämnt måste du slipa det på diagonalen. Dags att sätta på hörselskydden och andningsmasken.

3. Starta maskinen och kom ihåg att den måste vara i rörelse hela tiden när du börjar slipa annars får du lätt en krater i golvet som kan bli svår att slipa bort. När du kommer fram till väggen måste du lyfta slippappret med handtaget på maskinen från golvet innan du vänder maskinen.

4. När du är klar med stora golvytan är det dags för kanterna. Till detta använder du den mindre kantslipmaskinen som är speciellt avsedd för det. Även här är det viktigt att du håller maskinen i rörelse hela tiden medan du slipar, annars blir det lätt sliprosor på golvet och du kan även bränna dina papper och få onödig slippappersåtgång. Vanligast är att starta med 60 korn och avsluta med 80 korn, men det kan behövas använda grövre beroende på tidigare behandling eller skick på golv. Tänk på att om du slipar med grövre än 60 korn från start bör du slipa upp till 60 korn innan du fortsätter med finare papper, men detta gör du när du utfört punkt 5.

5. Nu när du har slipat hela golvet med grovt slippapper är det dags att slipa igen men med finare slippapper. Starta med ett 60 eller 80korns slippapper för andra slipningen. Tänk på att om du slipar med grövre än 36korn från start måste du slipa upp till 36 eller 40 korn innan du fortsätter med finare papper. Till tredje och sista slipningen blir det ännu finare slippapper – ett 100 korn eller 120. Allt beroende på vilken behandling du ska välja. Det är viktigt att golvet är lent och jämnt när det ska behandlas. Hoppa aldrig över någon kornstorlek eller för stora hopp. Det visar sig ALLTID när du behandlar golvet, även om det ser bra ut innan behandling.

6. Nu är det dags att behandla golvet. I stort sätt alla behandlingar kräver olika arbetsmoment, därigenom kontrollera vad du behöver göra för just den behandling du valt. Patina Golv hjälper dig gärna med professionella produkter för bästa resultat.